PHÒNG BẾP
SP462 - Tủ bếp – TB04
SP460 - Tủ bếp – TB03
SP452 - Tủ bếp – TB02
SP407 - Bàn ăn – B08
SP405 - Bàn ăn – B07
SP403 - Bàn ăn – B06
SP401 - Bàn ăn -B05
SP399 - Bàn ăn – B04