PHÒNG KHÁCH
SP584 - Bàn trà – BT08
SP581 - Bàn trà – BT07
SP551 - Kệ TV – K05
SP548 - Sofa – SF10
SP546 - Sofa – SF09